?

just-so-you-know-im-vain

xoxoeninaj11

Name:
Janine May

Aanhin pa ang damo,
kung kay TEGOSHi YUYA pa lang may tama na ko.
I'm Imperfect, so don't Judge.

Statistics